Menu

KøgePortal

Din lokale indgang til nettet

Kort over Køge Kommune
www.koege.dk/kommunen/Kort ...

Køge Kommunes webgis-kort
www.kort.koege.dk ...

Kort og adresser

Søg en adresse eller et matrikelnr. på et matrikelkort
www.adresse-info.dk

Adresser v/Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter
www.danmarksadresser.dk

Historiske luftfotos v/FlyfotoArkivet
www.flyfotoarkivet.dk

Find en boligs værdi
Alt om 1,2 mio. danske ejerboliger.
www.bolighed.dk